Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)6-39 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Introductie

  • Introductie

Video
Video

Introductie Uitzending

Kan het goed zijn dat miljarden mensen nog nooit het evangelie gehoord hebben, terwijl velen van ons het meerdere keren per week horen? Jezus zegt dat wij “het licht van de wereld” zijn en dat wij licht moeten brengen naar de duistere plaatsen.
Meer dan ooit hebben wij mannen en vrouwen nodig die ingaan op de grote uitdaging om onbereikte mensen te bereiken.
 
Pioneers werkt daar waar onbereikte volken wonen, op die plekken waar nog geen kerken zijn of waar de kerk te zwak is om zonder hulp van buitenaf hun eigen volk met het evangelie te bereiken.
Pioneers richt zich wereldwijd op de vijf grote blokken onbereikte bevolkingsgroepen: tribaal/ animisme, hindoeïsme, atheïsme/ seculier (veel Chinezen passen in dit blok), islam, boeddhisme.
Momenteel hebben we 379 teams werkzaam in 104 landen. Onze teams zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Net zo belangrijk zijn overigens mensen die nieuwe teams willen starten op plaatsen waar teams nog niet zijn. Waarheen roept de Heer jou?
 
Teams stichten kerken in woord en daad. Humanitaire projecten van het team of bedrijven stellen nieuwe teamleden in staat om een visum aan te vragen. Dat is nodig om in het land van je bediening te kunnen verblijven. Bewust woon je tussen de lokale bevolking. De manier waarop je leeft, in liefde en zorg voor de ander, laat hen zien wie Jezus is. Het beste getuigenis over de waarheid van het evangelie is het uitleven van een liefhebbende, zorgzame christelijke levensstijl voor je gezin, vrienden, en de mensen in je buurt, omgeving. Dit roept altijd vragen op en biedt zo openingen om het woord, het evangelie, te delen. Gebed is de sleutelfactor van uw bediening. U getuigt, God overtuigt.
 
Sommige zendelingen hebben voor hun bediening een betaalde baan. Het overgrote deel wordt echter financieel ondersteund door hun thuisgemeente, familie en vrienden die voor hen bidden en hun uitzending mogelijk maken. Leven van giften klinkt misschien intimiderend, maar wij zien altijd dat God voor al je behoeften zorgt als Hij je roept.
 
Fondswerving is partners/vriendenwerving. Het mobilisatie/uitzendkantoor van Pioneers helpt u met het verwerven van kennis over hoe u het beste kunt fondswerven en begeleidt u daarbij.
 
Short term werkers worden uitgezonden voor enkele weken tot een jaar. Het doel van een short term uitzending is: blootstelling aan volk, taal, cultuur en teamwerk om te zien hoe God hen kan gebruiken om het evangelie aan de onbereikte mensen van deze wereld te brengen.
 
Long term werkers gaan van een jaar tot vijftig jaar! Single, gehuwd, gehuwd met kinderen, gepensioneerden. Allen toegewijd om onbereikte volken tot discipelen van Jezus Christus te maken, zich voor lange tijd inzettend door de taal te leren, zich aan te passen aan de cultuur, en de onbereikte mensen te dienen. Het doel van long term uitzending is: het goede nieuws van Jezus delen met mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben en onder hen een gemeente te stichten.
 
Heb jij, hebt u een roeping om naar mensen en plaatsen te gaan met de grootste behoefte aan en de minste kans op het ontvangen van het evangelie. Bent u actief in uw kerk en deelt u uw geloof met anderen? Begrijpt en aanvaardt u de kernwaarden van Pioneers? Bent u bereid om tijd te investeren in de voorbereiding om te werken in een teamgerichte kerkplanting?
Als u 'ja' hebt geantwoord op deze vragen, horen we graag van u!
 

Contact

Short Term Uitzending

Vacatures

Long Term Uitzending