Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)6-39 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Penningmeester

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een


Penningmeester (V/M)

In verband met zijn leeftijd en het rooster van periodiek aftreden beëindigt de huidige penningmeester in 2025 zijn werkzaamheden en zoekt het bestuur een nieuwe penningmeester.

Hij/zij is de persoon die zich binnen het bestuur, naast de reguliere bestuurstaken, op afstand bezighoudt met de financiën. De dagelijkse financiële administratie wordt uitgevoerd door een administratrice onder leiding van de directeur.

De penningmeester is lid van het (dagelijks) bestuur en samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur vergadert op afroep (ook ca. één keer per kwartaal). Deze vergaderingen zijn in het algemeen online. Eens per jaar komt het bestuur bij elkaar voor maaltijd en ontmoeting.

Wat zijn je taken?

- Samenvatten en analyseren van de financiële kwartaalrapportage voor het bestuur en daardoor het bestuur op de hoogte houden van en adviseren m.b.t. de financiële gezondheid van de stichting
- Toezicht houden op de gevoerde financiële administratie, doen van aanbevelingen en geven van adviezen
- Contact onderhouden met het administratiekantoor 
- Begeleiden van de opstelling van begroting en jaarrekening 
- Toetsen van plannen op financiële haalbaarheid en deze bewaken. 

Voor deze functie is nodig, naast een hart voor zending: analytisch vermogen, enige kennis van de werking van een boekhouding, enige bestuurlijke ervaring en spreek/schrijfvaardigheid in het Engels.
 

Als bestuurder word je deel van de grote mondiale familie van Pioneers (3500 medewerkers). Hierdoor zal je blik op internationaal zendings- en ontwikkelingswerk en alle dynamiek die daarbij komt kijken enorm verruimen. Deelname aan internationale conferenties is mogelijk.

De vergaderingen kenmerken zich door een sterk gevoel van saamhorigheid. We streven een professionele, maar persoonlijke stijl na. Eenmaal per jaar organiseren we een gezellig samenzijn, meestal een etentje. Daarnaast zijn de onderlinge contacten warm en prettig.

Er is een rooster van aftreden van toepassing die uitgaat van een periode van 4 jaar (herbenoeming is mogelijk). Het betreft een vrijwilligersfunctie. Onkosten komen voor vergoeding in aanmerking. 

Verdere informatie wordt graag gegeven door de huidige penningmeester, R.P. (Rob) Plattèl, plattelrp@gmail.com of 06 1398 1859.


Stichting Pioneers
De Europese Stichting Pioneers maakt deel uit van de wereldwijde zendingsorganisatie Pioneers. De stichting is statutair in Nederland gevestigd. Ons bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het beleid van Stichting Pioneers. Als Nederlandse vestiging zijn wij de juridische zetel van het Nederlandse en Europese zendingskantoor en daarmee eindverantwoordelijk voor heel Pioneers Europa. Het bestuur heeft een toezichthoudende, adviserende en ondersteunende rol. Ons bestuur bestaat nu uit vier mensen: drie Nederlanders en een Amerikaan (wonend in NL). 


Feitelijke dagelijkse leiding ligt bij directeuren en staf 
De feitelijke en dagelijkse leiding van Stichting Pioneers ligt bij de Nederlandse directeur en de Europese directeur die woont en werkt vanuit Tsjechië. Voor ons Europese kantoor zijn meerdere medewerkers werkzaam, verspreid over vijf landen.