Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)6-39 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

ANBI

 • ANBI

Stichting Pioneers is een ANBI

Goede doelen die voldoen aan bepaalde degelijkheidseisen kunnen door de Nederlandse Belastingdienst worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. 
 
Stichting Pioneers (voorheen Stichting Arabische Wereld Zending) is een ANBI. U kunt dat controleren in het ANBI register van de Belastingdienst op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken. Vul in bij instelling: Stichting Pioneers, en bij vestigingsplaats: Bovenkarspel.

 logo-ANBI.jpg

Als u onder het Nederlands belastingrecht valt, geeft een ANBI fiscale voordelen, zoals:

 • Geen erfbelasting

 • Geen schenkbelasting

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van een Periodieke gift, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op: info@pioneersnederland.org
 
Hieronder volgen gegevens vanwege onze publicatieplicht:

Naam   Statutair: Stichting Pioneers
Werknamen: Pioneers Nederland, Pioneers Europe
 
RSIN   007399716
 
KvK   41150377
 
Contactgegevens   Postbus 57
1619 ZH Andijk
Tel.: +31 (0)639 460 237
Email: info@pioneersnederland.org
Portal website: www.arabischewereldzending.org
 
Doelstelling   Stichting Pioneers brengt het evangelie aan de onbereikte volken wereldwijd, met een bijzondere focus op de Arabische wereld. Zij is daartoe organisatorische verbonden aan de interkerkelijke zendingsorganisatie Pioneers International. Onze twee zendingskantoren Pioneers Nederland en Pioneers Europe, beide gevestigd in Nederland, recruteren en faciliteren uitzendingen van Nederlandse en Europese christenen.
 
Beleidsplan   Klik hier voor ons Beleidsplan op hoofdlijnen.
 
Bestuur   J.C. Smits (Jan) – voorzitter
M.H. de Heer (Michiel) – secretaris
R.P. Plattel (Rob) - penningmeester
J.L. Andrews (John) – lid
 
Beloningsbeleid   Stichtingsbestuursleden zijn onbezoldigd. Kantoorpersoneel is onbezoldigd en verkrijgt het levensonderhoud uit ondersteuning door een vriendenkring. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
 • Financieel administrateur (0,6 FTE) is bezoldigd.
 • Directeur Pioneers Nederland (0,6 FTE) is bezoldigd
Bedrijfsonkosten worden 100% vergoed.
Uitgezonden zendelingen zijn onbezoldigd en verkrijgen het levensonderhoud uit ondersteuning door een vriendenkring.
 
Verslag uitgeoefende activiteiten   Gebed: Geen zending zonder gebed. Naast individueel gebed, wordt meegedaan met de maandelijkse gebedsdag van Pioneers. Een gebedscoördinator voor de achterban wordt gezocht.
Promotie: Per kantoor komen jaarlijks 4 nieuwsbrieven uit. De websites zijn vernieuwd. Waar mogelijk worden eigen promotionele activiteiten opgezet en meegedaan met evenementen van MissieNederland.
Begeleiden uitzendingen: In de aanloop naar uitzending worden kandidaten intensief en op maat begeleid.
Membercare: Hoewel op het zendingsveld de teamleider eerste in lijn is, staat het kantoor altijd stand-by en neemt over waar nodig. Bovendien onderhouden de TFC’s nauw contact met de uitgezondene(n).
Fondswerving: Stichting Pioneers leeft geheel van giften. 4x/jaar worden aan de achterban acceptgiro’s verzonden. Ook worden donateursgiften, Periodieke giften, legaten ontvangen. Tevens is doneren via de websites mogelijk.
Bestuur/organisatie: Het bestuur vergadert 4x per jaar. Na de organisatorische fusie met Pioneers worden Pioneers Nederland en Pioneers Europe nu verder opgebouwd. Er wordt dagelijks contact onderhouden met de veldleiding en het internationaal kantoor.
 
Zie het Jaarverslag voor een uitgebreidere opsomming van onze activiteiten.
 
Financiële verantwoording   Klik hier voor het Jaarverslag 2022.
Klik hier voor het Jaarverslag 2021.
Klik hier voor het Jaarverslag 2020.