Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)6-39 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Geschiedenis

  • Geschiedenis

Stichting Pioneers, voorheen Stichting Arabische Wereld Zending, is een interkerkelijke Nederlandse stichting voor zending onder de onbereikte volken wereldwijd, met een bijzondere focus op de Arabische wereld, werkend op non-profit basis en levend van donaties.
 
Internationaal in 1881 begonnen als North Africa Mission kwam na de 2e wereldoorlog het Midden-Oosten erbij en werd de internationale organisatie omgedoopt tot Arab World Ministries. De AWM visie om de onbereikte Arabische volken te bereiken met het evangelie werd gedeeld door zendingsorganisatie Pioneers, opgericht in 1979 in de USA, die het evangelie brengt aan de onbereikte volken wereldwijd. AWM en Pioneers onderkenden de synergie die er lag in hun gedeelde visie, waarop AWM in 2010 internationaal volledig fuseerde met Pioneers.
 
De Nederlandse tak ontstond in 1970 als stichting North Africa Mission Nederland, in 1987 omgedoopt tot stichting Arabische Wereld Zending Nederland, afgekort AWZ. In 2010 ging stichting AWZ slechts gedeeltelijk mee in de internationaal volledige fusie. Haar activiteiten gingen (nog) niet wereldwijd, maar bleven gefocusd op de Arabische wereld. Wel werd voor de dagelijkse activiteiten de werknaam AWZ/Pioneers aangenomen.
 
De slechts gedeeltelijk uitgevoerde fusie met Pioneers door stichting AWZ had zijn prijs. De goede ondersteuning van een sterke moederorganisatie viel op den duur grotendeels weg, omdat voor oude contacten geen nieuwe terugkwamen. Daarom besloot AWZ in 2016 ook zelf de fusie met Pioneers volledig door te voren. De hiermee gepaard gaande uitbreiding van de visie naar wereldwijd creëert nieuwe kansen voor meer veldwerkers, nieuwe donateurs en zorgt voor nieuw elan.
 
Sinds 2013 maakte zendingskantoor Pioneers Europe deel uit van Pioneers UK. Na een paar jaar gaven de Britten echter aan zich voortaan uitsluitend te willen richten op de UK. Stichting AWZ besloot daarop om Pioneers Europe begin 2017 naar Nederland te halen en onder haar vleugels te nemen als haar tweede zendingskantoor. Daarmee vergrootte AWZ aanzienlijk haar vermogen tot het mobiliseren van meer veldwerkers vanuit Europa.

In 2021 is er een statutenwijziging doorgevoerd, waarin de naam van de stichting veranderd is in Stichting Pioneers.  Zo is er nu de Nederlandse Stichting Pioneers met haar twee zendingskantoren: Pioneers Nederland (PINL) en Pioneers Europe (PIEU). Eén wettelijke entiteit met twee afdelingen. Kantoor Pioneers Nederland richt zich voor haar mobilisatie activiteiten op Nederland en kantoor Pioneers Europe richt zich voor haar mobilisatie activiteiten op Europa. Elk kantoor heeft zijn directeur. Beide kantoren werken echter met hetzelfde doel: in het eigen werkgebied zoveel mogelijk zendelingen werven en begeleiden voor hetzelfde zendingsveld. De beide financiële administraties worden samengevat in één corporate Jaarverslag.

Pioneers Internationaal is een samenwerkingsverband van nationale stichtingen (zendende kantoren), die zich middels een International Ministry Agreement verbonden hebben om samen te werken in één organisatie, met één veldorganisatie onder één Internationale Directeur. In het International Council en het International Leadership Forum van Pioneers wordt afgestemd tussen de veldorganisatie en de nationale zendingskantoren.
Omdat de stichtingen juridisch autonoom blijven, zijn hun zendingskantoren hiërarchisch en wettelijk verantwoording schuldig aan het eigen nationale stichtingsbestuur.
In de dagelijkse praktijk wordt zeer nauw samengewerkt tussen zendingsveld en kantoren, en zijn er onderling veelvuldige contacten.