Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)6-39 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Kernwaarden

  • Kernwaarden

Video
Video

Passie voor God

Het Grote Gebod, “God liefhebben boven alles…., is voor ons leidend in de Grote Opdracht. We willen ons leven volledig aan Hem overgeven, zodat alle volken gaan leren dat alleen Hij God is.
 

Onbereikte volken

Pioneers richt zich op de volken met de minste mogelijkheid om het evangelie te horen en te begrijpen. Het Nieuw Testamentische Grieks “panta etne”, uit de Grote Opdracht betekent “alle bevolkingsgroepen”. Een bevolkingsgroep is een groep mensen die je demografisch kunt identificeren als een apart volk qua religie, taal, cultuur, afkomst. In een natie (land) kunnen meerdere volkeren (bevolkingsgroepen) leven.
 

Beweging van gemeentestichting

Nieuwe gelovigen willen we bewegen zich te verenigen tot een gemeente die vervolgens ook zelf gemeenten gaan stichten, totdat alle volken bereikt zijn.
 

De plaatselijke kerk

In de uitzendende landen werkt Pioneers samen met plaatselijke kerken om zendelingen uit te zenden. Op het zendingsveld werken we waar mogelijk samen met lokale, inheemse gemeenten.
 

Teamgericht

Teams die gericht zijn op zowel hun taak als ook hun teamleden vormen de kern van Pioneers. Dit is van cruciaal belang omdat vele van de nog onbereikte volken zich wereldwijd in moeilijke en geïsoleerde gebieden bevinden.
 

Vernieuwing en flexibiliteit

Het bereiken van de nog onbereikte volken vereist creativiteit en invoelingsvermogen, daarbij rekening houdend met de unieke roeping, visie en behoeften van elke zendeling.
 

Gedecentraliseerd dienend leiderschap

Pioneers heeft een gedecentraliseerde leiderschapsstructuur. We zijn doelgericht, meer dan gericht te zijn op het uitvoeren van beleid, en hanteren bij besluitvorming een interactieve benadering, gebaseerd op vertrouwen.
 

Ethos van genade

Begrijpend dat elk mens een beelddrager van God is, proberen we in al onze relaties een sfeer van wederzijdse acceptatie en respect te onderhouden, elkaar aanmoedigend om ieder steeds meer op Christus te gaan lijken.