Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)228 592020
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Missie statement

  • Missie statement

De doelstelling van Pioneers is evangelieverkondiging aan alle onbereikte volken wereldwijd. Bijvoorbeeld: islamitische bedoeïenen in de woestijn van Noord Afrika, animistische stamleden in het oerwoud van Zuid Amerika, seculiere humanisten in Oost Europa, boeddhistische bewoners van de overbevolkte steden van Oost Azië, en overal waar volkeren wonen die compleet geïsoleerd zijn van het evangelie van Jezus Christus.

Pioneers mobilizes teams to glorify God among unreached peoples by initiating church-planting movements in partnership with local churches

Video

To Glorify God

Hetzelfde als het evangelie bekend maken. Want je kunt niet iemand eren, waarvan je geen weet hebt.
 

Among unreached

Onbereikt wordt in zending gedefinieerd als daar waar de kerk ontbreekt of te zwak is om zonder hulp van buitenaf zelfstandig te overleven. Pioneers werkt uitsluitend onder onbereikte volken en dat wereldwijd.
 

Peoples

Hiermee worden geen landen (naties) bedoeld, maar bevolkingsgroepen. Volken met een eigen taal en cultuur. In een land kunnen zo meerdere volken (people groups) voorkomen.
 

In partnership with local churches

De plaatselijke kerken in de zendende landen hebben over het algemeen niet de expertise om zending te bedrijven in het buitenland. Organisaties als Pioneers bezitten die expertise wel. Kerken en zendingsorganisaties werken daarom met elkaar samen. Tevens wordt in de ontvangende landen getracht een ontluikende kerk zo snel mogelijk op eigen benen te zetten, waardoor de initiatierol van de zendingsorganisatie wijzigt in die van adviseur en de relatie verandert in partnerschap.

Voor evangelieverkondiging heb je een verkondiger nodig, een veldwerker (zendeling). Hij/zij brengt het evangelie in woord én daad. Op het zendingsveld wordt door veldwerkers met elkaar, in een team, een ontwikkelingsproject (bijv.: onderwijs, gezondheid, landbouw) opgezet en gerund. Zo ontstaat er gelegenheid voor contacten met de plaatselijke bevolking, waarin het Goede Nieuws van het evangelie wordt overgedragen. In zendingstermen: initiating church-planting movements.
 

Mobilizes

Werven, mobiliseren. Stichting Pioneers en de andere nationale stichtingen verbonden in Pioneers werven/mobiliseren veldwerkers in de zendende landen (Stichting Pioneers in Nederland en Europa) voor hun veldteams op projecten in de ontvangende landen.