Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)6-39 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

Geven

 • Geven

Feiten die tot nadenken stemmen.

 • Meer dan 30% van de wereldbevolking is volslagen onbereikt.

 • Slechts 1% van alle christelijke hulpbronnen is beschikbaar om hen het evangelie te brengen.

 
Pioneers Nederland ontvangt geen subsidie. Onze werkers op het veld en kantoor, alsmede ons gehele zendingswerk steunt op giften. Gedoneerd middels Stichting Pioneers zijn deze giften fiscaal aftrekbaar.
Onze ANBI gegevens staan op onze website hier.
Een zendeling heeft een projectnummer. Het kantoor heeft een Algemeen Fonds.
Door uw financiële bijdrage neemt u deel aan het zendingswerk naar de onbereikte volken.
 
Als u Pioneers Nederland financieel wilt steunen kan dat op een aantal manieren.

Gift

Er zijn verschillende manier waarop u kunt geven.
 1. Vanaf uw bankrekening overmaken (of periodieke overboeking instellen) naar ons bankrekeningnummer NL49 INGB 0008 2078 60 t.n.v. Stichting Pioneers o.v.v. de Projectnaam (indien u de projectnaam niet weet, neem a.u.b. Contact op met ons kantoor). Giften zonder omschrijving gaan automatisch naar het Algemeen Fonds.
 2. Online d.m.v. het invullen van onderstaand formulier (voor terugkerende incasso kunt u bij ‘Frequentie’ kiezen voor ‘Terugkerend’. Er verschijnt dan een extra venster waarin u de frequentie van de incasso kunt kiezen). Er kan geen incassodatum gekozen worden, deze wordt automatisch ingesteld op de dag waarop u dit formulier invult. Neemt u voor het stopzetten van uw incasso Contact op met het kantoor. 
 3. Automatische incasso via een SEPA incasso machtiging. Hiervoor moet u een formulier volledig invullen en ondertekenen. Neem a.u.b. Contact op met ons kantoor als u voor deze optie wilt kiezen.

 

Periodieke gift

Periodieke giften gedurende 5 jaar zijn met een Verklaring van de Belastingdienst 100% aftrekbaar, zonder dat de drempel of het plafond voor gewone giften geldt.
Neem voor de Verklaring contact op met ons kantoor.
 

Legaat

Steeds meer mensen willen bij hun overlijden een deel van hun vermogen schenken aan een of meer doelen waar ze met hun hele hart achter staan. Legaten en erfstellingen bieden fiscale voordelen. U kunt een dergelijke schenking notarieel vast laten leggen met de tekst: "Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een bedrag van € ……..,- aan Stichting Pioneers."
Informatie hierover kunt u krijgen bij uw notaris of ons kantoor. Neem daarvoor contact op.

Online

*Verplicht

 Uw gegevens

*
*
*
*
*
*
*
*

Doel

*

Bedrag

*
*
Ik heb kennis genomen van het privacy statement. Door het verstrekken van de ingevulde gegevens ga ik ermee akkoord dat Stichting Pioneers deze in haar registratiesysteem opneemt en de gegevens gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.*
Donaties voltooid via het betalingsplatform van Mollie. Let op: Mollie rekent een kleine vergoeding voor elke transactie.
  
“Wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.” (Mattheüs 10:42)