Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)6-39 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

Onbereikte volken

 • Onbereikte volken

Heeft iedereen het evangelie al gehoord?

Niets is minder waar. Een groot deel van de wereldbevolking heeft nog nooit over Jezus, laat staan over het evangelie, gehoord.
 

Bevolkingsgroepen

Hoewel het evangelie inmiddels naar alle landen (naties) in de wereld is gegaan, is dat niet wat Jezus bedoelde toen hij zijn volgelingen gebood om "discipelen van alle volken te maken". In Mattheüs 28: 18-20, verwees hij niet naar naties zoals Canada, Kenia, Rusland, enz. Het woord dat Jezus gebruikte voor volken is in het Grieks 'ethne' waar ook het woord 'etnisch' vandaan komt.

Video

"Ethne" betekent een groep mensen met een gemeenschappelijke identiteit, zoals bijvoorbeeld dezelfde taal, cultuur, godsdienst, etniciteit. In de Grote Opdracht gebood Jezus zijn volgelingen om discipelen van elke etnische bevolkingsgroep (people group), te maken. Nigeria bijvoorbeeld is één natie, maar heeft wel 540 verschillende bevolkingsgroepen, die elk een kerkplanting nodig hebben.
 

Onbereikt (unreached)

In zending is een onbereikt volk (unreached people group) een bevolkingsgroep zonder voldoende eigen inheemse gelovigen om zelfstandig deze bevolkingsgroep te kunnen beëvangeliseren. Er is hulp nodig van buitenaf.
Wereldwijd zijn er totaal ruim 7 miljard mensen, verdeeld over 16.600 bevolkingsgroepen, waarvan 6.700 onbereikt. Dat zijn 3 miljard onbereikte mensen oftewel 40% van de wereldbevolking. De behoefte aan zending naar de onbereikte volken zal dan ook nog heel lang zeer groot blijven.
 
Enkele onthutsende feiten over alleen al de 50 grootste onbereikte bevolkingsgroepen:

 • Deze 50 onbereikte groepen tezamen bestaan alleen al uit 1,5 miljard zielen.

 • Een op de vijf mensen op aarde leeft in deze 50 onbereikte volkeren.

 • Elke groep is groter dan 10 miljoen mensen.

 • Geen van deze groepen heeft een eigen inheemse kerk krachtig genoeg om binnen de eigen groep te evangeliseren.

 • Van deze 50 bevolkingsgroepen zijn 23 moslim, 18 hindoe, 6 boeddhistisch, 2 animistisch, 1 atheïstisch.

 • 44 van deze 50 onbereikte groepen zijn gesitueerd binnen het 10-40-raam. 47 bevinden zich in arme, dictatoriale landen met veel vervolging.

 • Van elke euro die voor zending wordt gedoneerd, gaat minder dan één cent naar het bereiken van deze onbereikte volkeren.

 
Onbereikt betekent niet dat ieder individu binnen die bevolkingsgroep nog nooit van Jezus heeft gehoord. Soms is er een heel klein percentage christenen in deze groepen. De overgrote meerderheid heeft echter nog nooit van Jezus gehoord. De meeste mensen in de 6700 onbereikte bevolkingsgroepen zijn volslagen onwetend over het Goede Nieuws (evangelie).
 

Nog nooit contact gehad (unengaged)

Zendingsonderzoek geeft aan dat meer dan 3000 bevolkingsgroepen niet alleen onbereikt zijn, maar dat onder hen nog nooit enige zendingsactiviteit heeft plaatsgevonden. Nog in geen 2000 jaar: geen gelovigen, geen kerk, geen bijbel, nul zendelingen ooit.
 
Natuurlijk is het mogelijk dat de Heer bovennatuurlijk werkzaam is, maar dat is niet de geëigende manier die Hij voor de verbreiding van het evangelie heeft verordend. Hij beval de kerk, zijn volgelingen, om te gaan.
 

Bijbelvertaling

Om het evangelie goed te begrijpen is het voor een volgeling van Jezus van uitermate belang om de bijbel beschikbaarheid te hebben in zijn moedertaal. Dit geldt zeker voor het bereiken van grote groepen. De talen met het grootste aantal sprekers zijn inmiddels vertaald, maar vele miljoenen hebben de bijbel nog niet in hun moedertaal. Er bestaat vertaalbehoefte in nog 1800 talen. Daarmee zal Bijbelvertaling nog decennia lang meer dan hard nodig zijn.
 

Beperkte toegang

Ook al is de bijbel vertaald, op aarde zijn ongeveer 1 miljard volwassenen analfabeet. Het overgrote deel van hen woont in slechts acht landen (Bangladesh, China, Egypte, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria en Pakistan). Allemaal landen met zeer hoge concentraties onbereikte groepen. Bovendien is er extreem lage geletterdheid in drie regio's, de Arabische landen, Zuid- en West-Azië, en de Sahel zone in Afrika. Allemaal zeer onbereikte regio's.
 
Daarnaast wordt 60% van de wereldbevolking beschouwd als levend in een mondelinge, orale cultuur. Kennis overdragen en leren gebeurt bij voorkeur mondeling. Onderzoek geeft aan dat 70% van de onbereikte volkeren met name mondeling communiceren. Voor hen die analfabeet zijn of in een orale cultuur leven zal zelfs een fysieke bijbel een minimale impact hebben.
 
Momenteel heeft ongeveer 50% van de wereldbevolking toegang tot het internet en dus de andere helft niet. De toegang is het meest beperkt in gebieden waar het evangelie het minst is doorgedrongen. Zo is de internet penetratie in Azië slechts 45% en in Afrika 27%. Deze regio's zijn ook het armst, wat het internetgebruik nog verder beperkt.
 

Grote onbalans

In de gelijkenis van “het verloren schaap” verlaat de herder de 99 en zoekt die ene. Hij gebruikt al zijn middelen om het verloren schaap te vinden. Het lijkt erop dat de christenheid echter de omgekeerde prioriteit heeft, omdat het overgrote deel van de christelijke middelen gebruikt wordt om zich om de kudde te bekommeren en slechts weinig wordt er gebruikt om het verlorene te zoeken. Ruim 90% van alle zendelingen werkt onder de al beëvangeliseerde bevolkingsgroepen, voornamelijk in discipelschaptraining. Wereldwijd werkt minder dan 10% onder de onbereikten, terwijl dat toch ruim 40% van de wereldbevolking is.
Bovendien is slechts één cent van elke euro aan christelijke hulpbronnen gericht op het bereiken van de onbereikten.
 

Zendingsonderzoek onbereikte volken

Voor meer informatie over onbereikte volken bevelen we drie gerespecteerde websites aan.

Website met complete catalogus over onbereikte volken, uitvoerige demografische gegevens en gebedsinformatie. Wie en wat is waar het meest nodig.

De gebedsgids voor de (onbereikte) volken. Gerangschikt naar landen en hun demografische profielen.